Logotyp

Om Oss

Vindtek Norr AB är specialiserade på vindmätning i kallt klimat. Det kalla klimatet skapar under vintertid stora utmaningar. Det är viktigt att hela kedjan i vindmätningssystemet klarar av att hantera den påisning som sker. Detta gäller allt från val av anemometrar, hur dessa monteras, dimensionering av kablage, val av kraftlösning och inte minst kompetensen hos de som sköter service och underhåll.

Vi har utfört mätningar på ett 30 tal platser främst i Västerbotten och Norrbotten. Utöver att hyra ut mätsystem till kunder erbjuder vi även hjälp med att köpa ut och montera upp mätsystem åt kunder. Vindtek Norr erbjuder även servicekontrakt på kunders mätutrustningar där vi sköter den löpande driften. Vi sköter övervakning av ett antal kunders mätsystem. Vi uför dessa tjänster åt bl.a. Arise windpower, Nordex och Holmen energi.

Våra kunder är främst vindkraftprojektörer men vi har även arbetat med att mäta vind runt gruvor i samband med studier om dammspridning. Vi är baserade i Västerbotten där vindresurserna är mycket bra på vissa platser. Om du har mark och funderar på om det skulle vara möjligt att din mark är lämplig för vindkraft så kan vi göra en vindresurskartläggning.

Vindtek AB
Industrivägen 30
931 44 Skellefteå
Mobil: 070-6736889
Webbproduktion: C&E Webbguru